جامع ترین تعریف:علم وهنر برنامه ریزی{پیش بینی} سازماندهی{تقسیم کار وتفکیک وظایف}هدایت ورهبری{راهنمایی کردن زیر دستان وتوانایی نفوذ در دل آنان} نظارت وکنترل {ناظر بودن بر اعمال کارکنان واصلاح اشتباهات آنان }برای رسیدن به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده

ساده ترین تعریف مدیریت :یعنی تصمیم گیری

- وظایف نیروها عبارت است از تصمیم سازی {ارائه پیشنهادات} واجرای تصمیم پس از اتخاذ از سوی مدیر

- وظایف مدیر :عبارت است از تصمیم گیری ونظارت بر انجام تصمیمات

                            تصمیم گیری دارای پنج سطح است

۱-تصمیم من{مدیر ارشد} بدون کمک شما {کارکنان}

۲-تصمیم من با کمک شما{مسولیت با مدیر است اما از نظرات وپیشنهادات کارکنان نیز استفاده میکند}

۳-تصمیم ما :کار مشکلی است چون مسول تصمیم گیری مشخص نیست .حتی در قوی ترین مردم سالاری ها یک نفر باید رهبری را بر عهده بگیرد .

۴- تصمیم شما با کمک من :سخت ترین تصمیم گیری مدیران است چون چون باید قدرت خود را فراموش کنند واجازه دهند فرد دیگری تصمیم بگیرد .

۵-تصمیم شما بدون کمک من :یعنی اعتماد مدیر به تواناییها ودانش وبصیرت نیروها به حدی است که مسولیت را به صورت کامل تفویض میکند

                                مهارت های مورد نیاز مدیر عبارتند از :

۱- مهارت فنی :دستورالعمل .شرح وظایف .وآنچه که در باره چگونگی انجام وظایف باید یاد بگیرد .

۲- مهارت ادراکی :توان درک ذینفعان

۳-مهارت روابط انسانی :توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران {ذینفعان}

۴- مهارت طراحی : توانایی برنامه ریزی برای خروج از چالشها ی پیش آمده

                           راههای برقراری ارتباط موثر

بدون ارتباط هیچ گروه وهیچ سازمانی نمی تواند دوام داشته باشد .

ارتباط یعنی فرستادن وگرفتن پیغام .یعنی اینکه دیگران بفهمند چه در ذهن شماست وشما بفهمید چه در ذهن دیگران است وموقعیت ها را از دید دیگران ببینید .

-در عصبانیت صدای خود را بلند نکنید

-برای آنکه کارتان موثر باشد غلو نکنید .

-افراد را به اسم صدا کنید .

-از کش دادن الفا ظ واستفاده از اصواتی مثل {آ .....ا }یا اصطلاحاتی مثل {قاعدتا}{ درواقع }خودداری کنید

-سوال مطرح کنید

-علاقه نشان دهید .

-هیچ وقت حرف دیگران را قطع نکنید مگر آنکه از موضوع منحرف شوند

-به طرز بیان ولحن خود توجه داشته باشید

-تند صحبت نکنید چون بیانگر عدم اطمینان است

-موقع صحبت کردن وقایع دیگر حواستان را پرت نکند

                          توسعه کیفیت برای رهبری

*هرگز آنچه را که معتقدید درست است نادیده نگیرید

* توانایی های شخصیت خود را کشف کنید

*  این لیست را همیشه در معرض دید خود داشته باشید { راستگویی. مهربانی .قابلیت اعتماد .صراحت.عدالت. درستکاری.شکیبایی. سازگاری .تواضع .تمرکز روی هدف ومهمتر از همه خدا}

*  تمر کز روی نکات مثبت

*  متواضع باشید .دیدگاه های متواضعانه .وفاداری می آفریند واساس موفقیت هستند

* پذیرش پیشنهاد.اساس پذیرش پیشنهاد .انجام کارهای بزرگ نیست .به روشنی بفهمانید آنچه مهم است خود فرد است

 * انعطاف پذیر باقی بمانید

*توانایی انعطاف پذیری .توان وقدرت شما را به عنوان یک مدیر فزایش خواهد داد

* مدیر خلاق وانعطاف پذیر شبیه درخت بید است در مقابل سهمگین ترین بادها خم می شود ولی نمی شکند

* خونسردی خود را حفظ کنید

                 روش های زیر را جهت نشان دادن پذیرش دیگران مورد توجه قرار دهید

* گوش دادن

* خوشحالی خود را از اینکه فرد مقابل عضو تیم کاری شماست اعلام کنید

* وقتی همکارتان را صدا می کنید اسم کوچک او را به کار ببرید این شیرین تر است

* با همکاران به صورت انفرادی ملاقاتهای کوتاه اما مداوم داشته باشید

* رفتار را از فرد جدا در نظر بگیرید حتی اگر رفتار فرد برای شما قابل تایید نباشد

* انتظارات از تیم کاری واقع بینانه باشد

* به آنچه موجود است توجه کنید یعنی با آنچه دارید به جلو حرکت کنید به سمت بهبودی وپیشرفت گام بردارید.

برای تشخیص وجود عدالت در رهبری به این قواعد توجه کنید

۱- آن طور با دیگران رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود

۲- وقتی قرار است تصمیمات عادلانه بگیرید به عقاید دیگران با حوصله گوش کنید

۳-تحت هیچ شرایطی خشونت به کار نبرید

                                      چگونه مدیر موثر باشیم ؟

۱- عامل بودن : نخستین موضوع توجه به حق انتخاب است .ما اجازه انتخاب داریم که چطور با موضوع برخورد کنیم وبه آن بپردازیم .

عامل بودن می گوید که وقتمان را در حلقه نگرانیها تلف نکنیم وبه جای آن حلقه نفوذمان را بشناسیم وآن را توسعه دهیم .

  اصل تبدیل ضرر به سود در برگیرنده مفهوم عامل بودن است

۲- شروع از پایان در ذهن : تمرین اینکه پیش بینی کنیم که آینده موضوع مورد نظرمان چگونه خواهد بود  {شروع ذهنی از پایان می گوید که آنچه را که می خواهید به آن برسید در ذهن خود مجسم کنید }

۳-نخست به اولینها پرداختن :یعنی تشخیص راه حل قویتر وثمر بخش تر از بقیه راه حلها

۴- برنده  - برنده اندیشیدن :مدیران موثر تفکر برنده -- برنده دارند .در مذاکرات به دنبال برد -برد باشید

۵- اول فهمیدن وبعد فهماندن : قبل از توجه به دیدگاه به موضوع از دید دیگران هم توجه کنیم

۶- هم افزایی : علاقمندی به مفهوم ارزشمندتر بودن جمع از مجموع ارزشهای هریک از اجزای تشکیل دهنده آن .

۷- اره تیز کردن : در مقایسه سفر با مقصد اهمیت سفر کردن را بدانیم .

                هوشمندانه کار کردن به جای زیاد کار کردن

       بیشتر افراد این توصیه را شنیده اند که باید هوشمندانه تر کار کنند ونه زیادتر ولی تعداد کمی واقعا از این توصیه پیروی می کنند .

                     راههای هوشمندانه کار کردن

۱- تمرکز :بر روی کار تمرکز کنید وهر وقت روی کارتان تمرکز کامل نداشتید یادداشت بر دارید .

۲-اهرم :هنر استفاده از ابزارها جهت افزایش کیفیت کار یا بهره وری است .مثل نرم افزار کامپیوتر ی.سیستم های بهتر سازمانی

۳- تفویض اختیار : یعنی به کار گیری افراد دیگر جهت انجام قسمت هایی از کار تا وقتتان برای فعالیت های مهم تر آزاد شود .

۴- مدیریت زمان : هنر سازماندهی خودتان است تا بتوانید تمام کارهایتان را در یک روز کاری استاندارد انجام دهید .

۵- تمایز قایل شدن بین فعالیت ها : قانون ۸۰/۲۰    ۸۰ درصد نتایج کار از ۲۰درصد تلاش ها بدست می آید .

دلیل اینکه این مساله در مورد افراد زیادی صادق است این است که آنها نمی دانند که کدام تلاششان بهترین نتایج را به همراه می آورد .

                      سه اصل برای مدیریت برخود

۱- فکر کردن ...باید راه بهتری وجود داشته باشد

-ما معتقدیم که فکر کردن ثمر بخش است .همیشه کار جاریتان را به طرز بهتری نیز می توانید انجام دهید .

۲- همین حالا انجام دهید .

-کار مهم را همین حالا انجام دهید قبل از اینکه به اضطرار بکشد .

-بزرگترین حریق عا لم را می توان با یک لیوان آب خاموش کرد .به شرط اینکه آب را در لحظه مناسب ودر مکان مناسب روی جرقه ای که می خواهد حریقی تولید کند بپاشیم .

۳- سوال کنید وبپرسید

-آنچه را که مایل به دانستنش هستید بنویسید وبپرسید .

                         چه کنیم تا موفق باقی بمانیم

۱- با همتایان خود خود ملاقاتهای منظم داشته باشید .

-اگر من یک ایده وشما هم یک ایده داشته باشید وما ایده هایمان را با هم معاوضه کنیم هر کدام ما دو ایده خواهیم داشت .

۲-تحلیل نقاط قوت وضعف:

در تحلیل نقاط قوت وضعف خود به توانمندی ها .نقطه ضعف ها .فرصت ها وتهدیدهایی که متوجه شماست توجه کنید .

می توانید نقطه ضعف خود را به نقطه قوت تبدیل کنید به این شکل که وقتی حلقه ای را جوش می دهید محکم تر از سایر حلقه هاست به همین شکل اندیشه وایمان راسخ می تواند نقطه ضعف را به نقطه قوت تبدیل کند .

۳- هدف های خود را مشخص سازید .

چون افراد هدف دار می دانند که به کجا می روند واز زندگی خود چه می خواهند .

۴- از روش می زر در کارتان استفاده کنید .

استفاده از روش می زر {ادغام کردن بهبود بخشیدن .ساده سازی .حذف کردن وکاستن } در کار تولید .برداشتن قدمی تا سوی راههای بهتر است

۵-بهتر به جای بهترین

۷-ماجرای شش کار مهم

              عادات مفید برای رسیدن به نتایج بهتر

۱-یادداشت بردارید

۲- به زمان اهمیت بدهید

۳- در مدیریت بر افراد خود ابتکار به خرج دهید

۴-تصمیمات سریع وبه موقع بگیرید

-برسر تصمیم های جزئی وبی اهمیت وقت گرانبهایی را هدر می دهیم .

-چه فایده دارد تصمیمی که در مدت سه ثانیه می تواند گرفته شود سه هفته به طول بکشد .

-تصمیمی که امروز می توانید بگیرید به فردا موکول نکنید .

۵-  شجاعانه به اشتباهات خود اذعان کنید .

-کسی که به اشتباه خود اذعان می کند نشان می دهد که با تدبیرتر شده است .

۶- جرات وجسارت به خرج دهید وجستجوگر باشید .

-کشتی ها در بندر امن تر هستند اما کشتی را برای ماندن در بندر نساخته اند .

۷- درصدی از ذهن خود را برای گرفتن ایده های جدید خالی بگذارید .        

-کلامتان را جایی بکارید که سودی در آن باشد پارچه سفید راحت تر رنگ می شود .

-به ایده های جدید بیندیشید

-به اشیائ وامور جدید چونان نوک یک کوه یخ در دل اقیانوس نگاه کنید .توجه داشته باشید بخشی از آن را می بینید بقیه اش در زیر آب است .

۸- نگرش مثبت داشته باشیدا.

- دری هست که گشوده می شود ودعوت به ورودتان می کند این همان در فرصت مناسب است که زندگی در مرکز آن قرار دارد .

- دونفر از پشت میله های زندان نگاه می کنند یکی ستارگان را می بیند و دیگری خاک .

۹- سلامتی یعنی خوشبختی

-اثر بخشی کار هر مدیر لزوما با سلامتی او دارتباط است .

                           بهبود منابع انسانی

۱- پرچم را در دست بگیرید وکار کنان تان را راهنمایی کنید .

-مدیر رهبر وراهنمای گروهی است که با آنها کار می کند می خواهد یک نفر باشد یا هزار نفر

سرعت رئیس سرعت تیم اوست  لوکوموتیو هر سرعتی داشته باشد واگن ها پشت سر او حرکت می کنند .

۲-در کارکنان خود ایجاد احساس تعهد به وجود آورید .

۳- به عزت نفس همکارانتان بیفزایید .

-متوجه کار درست وخوب آنها باشید وبه آن کارها اشاره کنید .

-به کارکنان خود احساس امنیت خاطر بدهید .

-با الگو شدن به کارکنانتان درس نظم وترتیب بدهید .

۴- بدانید موفقیت آنها موفقیت شماست .

-مدیر خوب کسی است که موفقیت های خود را با کار کنانش سهیم شود ومسولیت شکست ها را خود بر عهده بگیرد .

۵-با روی خوش اشتباه های کار کنانتان را ببخشید

-بدانید که حتی مداد مدیر هم مداد پاک کنی دارد .

۶- گروه خود را در شمار بر ندگان در آورید .

- کار به اتفاق نتیجه مطلوب می دهد .             

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 8:19  توسط محمدعلی مریدی  | 
۱- آیا سنجش طراحی شده می تواند اطلاعات کافی در باره میزان یادگیری دانش آموزان به دست دهد

۲- ابزار مناسب برای سنجش مناسب کدام است .

۳- آیا فاصله زمانی بین آموزش و سنجش برای ارزشیابی آن قدر هست که بتواند اطلاعات حافظه بلند مدت را بسنجد .

۴-موارد مهم مورد سنجش چیست .

۵- آیا به سنجش فرآیند کار ونتیجه آن یا هر دو نیازمندیم.

۶- از همه مهمتر آیا سنجش به طور دقیق می تواند چگونگی یادگیری را منعکس کند.

۷- آیا مهم این است که دانش آموزان برای مثال تاریخ موافقت نامه ای را به یاد آورند ویا این فرایند پیدا کردن تاریخ مورد نیاز را بدانند.

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آبان ۱۳۹۰ساعت 12:51  توسط محمدعلی مریدی  | 
امروزه دانش آموزان را به عنوان ضبط کننده محض اطلاعات نمی دانند بلکه به چشم افرادی به آنها نگاه می شود که خود خالق دانش وساختارهای شناختی بی نظیر مربوط به آن هستند بنابراین از ارزشیابی باید به منزله ابزاری برای ارتقای میزان یادگیری دانش آموزان وهدایت آنان ودرک معلم از سطح فکری وچگونگی تفکر دانش آموزان استفاده کرد. 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آبان ۱۳۹۰ساعت 12:33  توسط محمدعلی مریدی  | 
برای پیاده کردن مدیریت فرایند مدار در مدرسه و بهبود کیفیت باید چند اصل مهم وکلیدی را بپذیریم
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 7:23  توسط محمدعلی مریدی  | 
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 7:13  توسط محمدعلی مریدی  | 
۱-هدف

۲-تغییر در نگرش مدیران

۳-مواد ارزان قیمت

۴-ترغیب کارکنان به تلاش

۵-رهبری در سازمان نه ریاست

۶-از بین رفتن ترس

۷-ربط واحدها به همدیگر نه انجام امور توسط هر بخش در یک مسیر مجزا

۸-پرهیز از شعارهای بی محتوا

۹-عدم توجه به آمار وارقام وکمیت مگر در صورتی که منجر به کیفیت شود

۱۰-احساس غرور ولذت از کار

۱۱-خود اصلاحی

۱۲-کمک گرفتن از همه همکاران

۱۳-بازرسی مداومک وکلی

مشارکت افراد در اتخاذ تصمیم

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 16:45  توسط محمدعلی مریدی  | 
انضباط فردی تنها یک خصلت ژنتیک نیست .بلکه میتواند ارثی ویا در اثر تمرین وتلاش به دست آید .ما می توانیم یاد بگیریم که خواسته هاو آرزوهای خود را کنترل ویا حتی بالاتر از کنترل مدیریت کنیم .برای مدیریت آنها به این پنج مرحله توجه کنید

۱- با تمرین . انضباط فردی را مانند یک ورزشکار که عضلات بدنش را پرورش می دهد تقویت کنید .

۲- بیش از اندازه تمرین نکنید .

۳از کمال گرایی پرهیز کنید .

۴- به پیامد کارتان فکر کنید وآنرا در ذهنتان مجسم کنید .

۵- به خود یاد آوری کنید که چه کسی هستید.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۰ساعت 12:8  توسط محمدعلی مریدی  | 
انضباط فردی تنها یک خصلت ژنتیک نیست .بلکه میتواند ارثی ویا در اثر تمرین وتلاش به دست آید .ما می توانیم یاد بگیریم که خواسته هاو آرزوهای خود را کنترل ویا حتی بالاتر از کنترل مدیریت کنیم .برای مدیریت آنها به این پنج مرحله توجه کنید

۱- با تمرین . انضباط فردی را مانند یک ورزشکار که عضلات بدنش را پرورش می دهد تقویت کنید .

۲- بیش از اندازه تمرین نکینید .

۳از کمال گرایی پرهیز کنید .

۴- به پیامد کارتان فکر کنید وآنرا در ذهنتان مجسم کنید .

۵- به خود یاد آوری کنید که چه کسی هستید.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۰ساعت 12:7  توسط محمدعلی مریدی  | 
انضباط فردی تنها یکخصلت ژنتیک نیست .بلکه میتواند ارثی ویا در اثر تمرین وتلاش به دست آید .ما می توانیم یاد بگیریم که خواسته هاو آرزوهای خود را کنترل ویا حتی بالاتر از کنترل مدیریت کنیم .برای مدیریت آنها به این پنج مرحله توجه کنید

۱- با تمرین . انضباط فردی را مانند یک ورزشکار که عضلات بدنش را پرورش می دهد تقویت کنید .

۲- بیش از اندازه تمرین نکینید .

۳از کمال گرایی پرهیز کنید .

۴- به پیامد کارتان فکر کنید وآنرا در ذهنتان مجسم کنید .

۵- به خود یاد آوری کنید که چه کسی هستید.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۰ساعت 12:4  توسط محمدعلی مریدی  | 
-  بایدها ونبایدهای کارهای خودشان را شناسایی کنند و در تمرین آنها بکوشند.

-مدیران . مدارس خود را هم راستا با هدف های تعلیم وتربیت کنند .

- مدیران باید بتوانند تعاملی منطقی بین خود با دانش آموزان . معلمان وخانواده ها برای رسیدن به اهداف نظام تعلیم وتربیت داشته باشند.

-مدیر به رشد افراد خود در درون سازمان یاد گیرنده اعتقاد داشته باشد .

-مدرسه محل تعامل اطلاعات است و مدیر باید بتواند با کانون های علمی ارتباط خوبی داشته باشد.

-مدیر باید بتواند زمینه ای را فراهم تا دانش آموزان به راحتی به فن آوریهای در دسترس ونیز فن آوریهای جدید دست پیدا کند

-مدیر باید بتواند نقش خود را در ایجاد وگسترش مدرسه به عنوان یک سرمایه بی بدیل اجتماعی ایفا نماید .

-مدیر بتواند کاری کند تا معلم به نقش مرجعیت خود برسد .

-مدیر بتواند یک فرایند رقابتی سالم با سایر مدارس داشته باشد وبا الگو برداری از سایر مدارس برای توسعه مدرسه خود اقدام کند.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۹ساعت 7:45  توسط محمدعلی مریدی  |